Ana içeriğe atla

Ulusal staj - başvuru yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar

 Ulusal staj seferberliği kapsamında staj başvurusu yapacak öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar:

Kariyer Kapısı Belge Kontrol Klavuzu’nda belirtilen asgari şartlara göre yapılan kontroller sonucu uygun görülen başvurular onaylanarak Kamu ve Özel Kurum yetkilileri tarafından Kariyer Kapısı portalı üzerinden 31.12.2023 tarihine kadar görüntülenebilecektir. İşyerleri, 31.12.2023 tarihine kadar öğrencilere farklı staj teklifleri yapabileceğinden Kariyer Kapısı portalı üzerinden staj teklifi alan öğrencilerin işyerleri ile yapacakları görüşmelerde aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekir:
• Ulusal Staj Programı kapsamında, öğrenciler staj teklifi aldıkları işyerlerinde ilgili staj komisyonunun uygun görmesi durumunda zorunlu stajlarını yapabilecekleri gibi talep etmeleri durumunda bu işyerlerinde gönüllü stajlarını da yapabilirler.
• Staj yapılacak tarih aralığının “Fakültelerin Staj Uygulama Usul ve Esasları”na uygun olması gerekir. Bu nedenle, işyerleri tarafından yapılan staj tekliflerinin staj yapılacak tarih aralıklarının ve staj sürelerinin uygun olması durumunda kabul edilmesi gerekir.
• SGK işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için; staj başvuru usüllerine uygun düzenlenmiş staj başvuru belgelerine ek olarak, “Ulusal Staj Programı” kapsamında staja kabul edildiklerini gösteren (staj yapılacak işyeri yetkilisi tarafından yazılmış, kaşeli ve imzalı) bir belgenin de Fakülte’nin ilgili birimine teslim edilmesi gerekir.
• SGK işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için staj başvurusu için gerekli belgelerin, staja başlamadan önce ve Fakülte tarafından belirlenen sürede Fakültenin ilgili birimine teslim edilmesi gerekir.
• Staj başvurusu için gerekli belgelerin zamanında ve usulüne uygun olarak teslim edilmemesinden doğacak tüm sorumluluk öğrenciye aittir.