Ana içeriğe atla

Hizmet Süreçleri

Fakütemiz tarafından verilen endüstriyel hizmetlere ilişkin laboratuvar bilgileri ve süreçlere ait bilgiler:

Laboratuvar Adı

İlgili Bölüm

Detaylı Bilgi

Basınçlı döküm laboratuvarı

Makine Mühendisliği

Detaylı bilgi için tıklayınız.

CNC takım tezgâhları laboratuvarı

Makine Mühendisliği

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

Endüstriyel otomasyon, inovasyon ve Teknoloji geliştirme laboratuvarı

Makine Mühendisliği

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

Kaynak laboratuvarı

Makine Mühendisliği

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

Kalite kontrol laboratuvarı

Makine Mühendisliği

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

Makine dinamiği laboratuvarı

Makine Mühendisliği

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

Malzeme laboratuvarı

Makine Mühendisliği

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

Otomatik kontrol laboratuvarı

Makine Mühendisliği

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

Raylı sistem araştırmaları laboratuvarı

Makine Mühendisliği

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

Takım tezgâhları laboratuvarı

Makine Mühendisliği

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

Talaşsız şekillendirme laboratuvarı

Makine Mühendisliği

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

Titreşim uygulamaları ve kontrolü laboratuvarı

Makine Mühendisliği

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

İş etüdü ve ergonomi laboratuvarı

Endüstri Mühendisliği

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

Kurumsal kaynak planlama (ERP) laboratuvarı

Endüstri Mühendisliği

Detaylı bilgi için  tıklayınız.

 

  1. Döner sermaye kapsamında hizmet almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar taleplerini dekanlığa iletirler.

  2. Görevli personel tarafından süreç başlatılır.

  3. İlgili talep, dekanlık tarafından ilgili bölüme iletilir.

  4. Talep edilen hizmeti yapacak kişi ya da komisyon ile hizmet bedeli belirlenerek fakülte yönetim kuruluna gönderilir.

  5. Fakülte yönetim kurulunca uygun görüldüğü takdirde görevlendirme kararı alınır.

  6. İş tamamlandıktan sonra rapor hazırlanarak, hizmet bedelinin döner sermaye hesabına ödendiğine ilişkin dekont ile dekanlığa gönderilir.

  7. Dekanlık tarafından uygun görülen raporlar ilgililere ve arşivlenmek üzere dekanlıkta görevli personele teslim edilir.

  8. Bir sonraki adımda gelir dağılımına ilişkin fakülte yönetim kuruluna kararı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne gönderilerek işi yapan öğretim elemanlarına ödeme yapılır.

 

Bilgi için : 0212 383 22 70    Fax: 0212 383 30 24

YTÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (yildiz.edu.tr)