Ana içeriğe atla

Misyon ve Vizyon

Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim vererek, sanayinin teknik, idari ve ar-ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa faydalı olan, toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetisine sahip, ufku geniş mühendisler yetiştirmektir. Evrensel ölçütler için; toplumumuzun ve insanlığın yararına çalışan, araştıran, sonuçlarını teknolojiye dönüştüren öncü bir Fakülte olmaktır.

Mission

At a national level, it is aimed to educate engineers at undergraduate and graduate levels, who

  • are equipped with the knowledge and experience to take part in the technical,

  • are able to involve administrative and R&D studies of the industry,

  • have the habitude of continuous learning, entrepreneurial,

  • prone to teamwork,

  • are able to produce effective solutions,

  • have the ability to analyze and synthesis

  • are open to technological developments and sensitive to environmental and cultural values.

At an international level, it is aimed to be a leading faculty that works, researches, and transforms its results into value-added properties for the benefit of human society and humanity.

 

 

Vizyon

Teorik ve pratik bilgilerin elde edilmesi, bu bilginin kullanılabilmesi, sistemleri tanıyıp yeni sistemler oluşturabilme yeteneğinin geliştirilmesi, öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesini sağlamak amacını güden mühendislik eğitimi vermektedir.

 Vision

It provides engineering education to obtain theoretical and practical knowledge, improve the ability to recognize and create new systems, and develop students' social responsibility awareness.